Конспекти. 7. Історія України

   Календарне планування. 7 клас. Історія України (завантажити)

1. Вступ (завантажити)

2. Розселення слов’янських племен на території України (завантажити)

3. Утворення Русі-України (завантажити)

4. Київська держава за правління перших князів (завантажити)

5. Практична робота № 1. Тема. Князь Святослав Ігоревич (Хоробрий) (завантажити)

6. Узагальнення за розділом "Виникнення та становлення Русі-України" (завантажити)

7. Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства (завантажити)

8. Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. "Руська правда" (завантажити)

9. Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя (завантажити)

10. Господарське життя населення Київської держави в Х-ХІ століттях. Причини появи міст (завантажити)

11. Культура Русі-України в Х - першій половині ХІ ст. (завантажити)

12. Практична робота № 2. Тема. "Руська правда" – історичне джерело про правове становище різних верств населення Русі-України (завантажити)

13. Узагальнення за розділом "Русь-Україна наприкінці Х – у першій половині ХІ ст." (завантажити)

14. Київська держава за нащадків Ярослава Мудрого (завантажити)

15. Причини політичної роздробленості. Політичне і соціально- економічне життя Київського, Чернігівського, Переяславського князівств у середині ХІІ – першій половині ХІІІ століття (завантажити)

16. Підсумково-узагальнювальний урок за перший семестр (завантажити)

17. Галицьке і Волинське князівства у ХІІ столітті (завантажити)

18. Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ століття (завантажити)

19. Кочові народи степів України Х–ХІІІ століть. Крим у складі Візантійської імперії (завантажити)

20. Практична робота № 3. Тема. Князь Володимир Мономах (завантажити)

21. Узагальнення за розділом "Русь-Україна у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ століття" (завантажити)

22. Галицько-Волинське князівство від утворення до походу монголів на Русь (завантажити)

23. Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді) (завантажити)

24. Галицько-Волинська держава за правління короля Данила та його наступників (завантажити)

25. Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини ХIV століття (завантажити)

26. Практична робота № 4. Тема. Князь Данило Романович (Галицький), король Данило (завантажити)

27. Узагальнення за розділом "Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)" (завантажити)

28. Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського (завантажити)

29. Українські землі у складі Польського та Угорського королівств, Молдавського та Московського князівств (завантажити)

30. Держава Феодоро. Кримське ханство (завантажити)

31. Суспільне і господарське життя на теренах України в XIV–XV століттях (завантажити)

32. Культура українських земель XIV–XVстоліть (завантажити)

33. Практична робота № 5. Тема. Князь Костянтин Іванович Острозький (завантажити)

34. Узагальнення за розділом Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство (завантажити)

35. Узагальнення до курсу Історія Русі-України в контексті епохи Середньовіччя (завантажити)Немає коментарів:

Дописати коментар