Конспекти. 9. Історія України

   Календарне планування. 9 клас. Історія України (завантажити)

1. Вступ. Українські землі в добу модернізації (завантажити)

2. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі (завантажити)

3. Соціально-економічне становище на українських землях (завантажити)

4. Початок українського національного відродження (завантажити)

5. Масонство. Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України (завантажити)

6. Соціальні протести (завантажити)

7. Практична робота № 1. «Програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства (братства)» (завантажити)

8. Узагальнення за розділом: «Українські землі у складі Російської імперії  наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття» (завантажити)

9. Політика Австрійської імперії щодо українських земель (завантажити)

10. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях (завантажити)

11. Європейська революція 1848-1849 років на західноукраїнських землях (завантажити)

12. Практична робота № 2. «Русалка Дністровая» (завантажити)

13. Узагальнення за розділом: «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття» (завантажити)

14. Умови розвитку культури. Освіта. Поступ науки (завантажити)

15. Література, театр, музика (завантажити)

16. Архітектура. Скульптура. Живопис (завантажити)

17. Побут і дозвілля мешканців України. Становище жінки (завантажити)

18. Практична робота № 3. «Повсякденне життя мешканців України в першій половині ХІХ століття» (завантажити)

19. Узагальнення за розділом: «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття» (завантажити)

20. Українське питання в контексті міжнародних відносин (завантажити)

21. Селянська реформа 1861 р. (завантажити)

22. Реформи 60-х–70-х рр. ХІХ століття у Російській імперії (завантажити)

23. Промисловість, торгівля, міста у пореформений період (завантажити)

24. Підсумково-узагальнювальний урок за І семестр (завантажити)

25. Громадівський рух (завантажити)

26. Суспільно-політичні рухи в останній чверті ХІХ століття (завантажити)

27. Практична робота № 4. «Програмні засади й форми організації українського відродження на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів» (завантажити)

28. Узагальнення за розділом: «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ століття» (завантажити)

29. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель (завантажити)

30. Діяльність русофілів і народовців (завантажити)

31. Національні рухи на західноукраїнських землях у 1880-х–1890-х роках (завантажити)

32. Політизація національного руху на західноукраїнських землях (завантажити)

33. Практична робота № 5. «Особливості розвитку українського відродження/руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ столітті» (завантажити)

34. Узагальнення за розділом: «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації» (завантажити)

35. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини (завантажити)

36. Економічне становище західноукраїнських земель (завантажити)

37. Національно-культурний рух початку ХХ століття (завантажити)

38. Радикалізація українського політичного руху на західноукраїнських землях початку ХХ століття (завантажити)

39. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини на початку ХХ століття (завантажити)

40. Події революції 1905-1907 років в Україні (завантажити)

41. Аграрна реформа російського уряду (завантажити)

42. Український політичний і національно-культурний рух (завантажити)

43. Практична робота № 6. «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини» (завантажити)

44. Узагальнення за розділом: «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації» (завантажити)

45. Зміни у суспільному житті під впливом модернізації (завантажити)

46. Особливості розвитку культурного життя. Освіта й наука (завантажити)

47. Література. Театральне й музичне мистецтво (завантажити)

48. Живопис. Архітектура. Міський та сільський простір (завантажити)

49. Побут і дозвілля українців. Опіка над здоров’ям (завантажити)

50. Практична робота № 7. «Наш край у другій половині ХІХ – початку ХХ століття» (завантажити)

51. Узагальнення за розділом: «Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку століття» (завантажити)

52. Підсумково-узагальнювальний урок за рік (завантажити)


Немає коментарів:

Дописати коментар