Конспекти. 8. Історія України

  Календарне планування. 8 клас. Історія України (завантажити)

1. Політичне становище українських земель у першій половині XVI століття (завантажити)

2. Люблінська унія 1569 року (завантажити)

3. Соціальна структура суспільства в XVI столітті (завантажити)

4. Економічне життя українських земель у XVI столітті (завантажити)

5. Церковне життя в XVI столітті (завантажити)

6. Берестейська церковна унія 1596 року (завантажити)

7. Православна церква в першій половині XVII століття (завантажити)

8. Освіта, книговидання в українських землях XVI століття (завантажити)

9. Культура українських земель другої половини XVI – першої половини XVIІ століття (завантажити)

10. Українські міста і розвиток мистецтва в XVI – першій половині XVIІ століття (завантажити)

11. Практична робота № 1. Повсякденне життя представників основних верств суспільства XVI – першої половини XVII століття (завантажити)

12. Узагальнення за розділом 1 «Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVIІ століття)» (завантажити)

13. Походження українського козацтва (завантажити)

14. Запорозька Січ – козацька республіка (завантажити)

15. Реєстрове козацтво (завантажити)

16. Козацькі повстання (війни) наприкінці XVI століття (завантажити)

17. Походи козаків першої чверті XVII століття (завантажити)

18. Гетьман Петро Конашевич‐Сагайдачний (завантажити)

19. Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. ХVІІ ст. (завантажити)

20. Практична робота № 2. Традиції, побут, військове мистецтво українського козацтва (завантажити)

21. Узагальнення за розділом 2 «Становлення козацтва (XVI – перша половина XVII століття)» (завантажити)

22. Початок Національно‐визвольної війни українського народу середини XVII століття. Богдан Хмельницький (завантажити)

23. Воєнні дії в 1648 р. (завантажити)

24. Підсумково-узагальнювальний урок за перший семестр (завантажити)

25. Воєнні дії в 1649 р. Зборівський договір 1649 року (завантажити)

26. Українська козацька держава – Військо Запорозьке (завантажити)

27. Події 1650-1653 років (завантажити)

28. Воєнно‐політичні події 1654-1655 років (завантажити)

29. Воєнно‐політичні події 1656-1657 років (завантажити)

30. Практична робота № 3. Богдан Хмельницький – Адам Кисіль порівняльна характеристика (завантажити)

31. Узагальнення за розділом «Національно‐визвольна війна українського народу середини XVII століття» (завантажити)

32. Козацька Україна після Національно‐визвольної війни (завантажити)

33. Розкол Гетьманщини. Андрусівське перемир’я (завантажити)

34. Гетьман Петро Дорошенко (завантажити)

35. Припинення існування Правобережної Гетьманщини (завантажити)

36. Слобідська Україна й Запорожжя (Військо Запорозьке Низове) в останній чверті XVII століття (завантажити)

37. Гетьманщина в часи Івана Мазепи (завантажити)

38. Гетьман Пилип Орлик. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні (завантажити)

39. Культурне та духовне життя наприкінці 50‐х років XVII – на початку XVIII століття (завантажити)

40. Практична робота № 4. Конституція Пилипа Орлика (завантажити)

41. Узагальнення за розділом «Козацька Україна наприкінці 50‐х років XVII на початку XVIІI століття» (завантажити)

42. Наступ Російської імперії на автономію Гетьманщини (завантажити)

43. Ліквідація Гетьманщини та козацького устрою на Лівобережжі й Слобожанщині (завантажити)

44. Нова (Підпільненська) Січ (завантажити)

45. Включення Кримського ханства та Північного Причорномор’я до складу Російської імперії (завантажити)

46. Причини й особливості гайдамацького та опришківського рухів у XVIII столітті (завантажити)

47. Поділи Речі Посполитої зміни в становищі західноукраїнських земель та Правобережної України (завантажити)

48. Розвиток освіти і науки у XVIII столітті (завантажити)

49. Особливості української архітектури, образотворчого мистецтва й музики (завантажити)

50. Практична робота № 5. Козацькі літописи - цінне історичне джерело (завантажити)

51. Узагальнення за розділом «Українські землі у 20–90‐х роках XVIII століття» (завантажити)

52. Підсумково-узагальнювальний урок за рік (завантажити)


Немає коментарів:

Дописати коментар